ĐIỆN THOẠI CŨ,IPHONE CŨ, LAPTOP CŨ, DIEN THOAI CU,IPHONE CU,LAPTOP CU, iphone cũ,điện thoại cũ,dien thoai cu,iphone cu

dien thoai cu,iphone cu

điện thoại cũ

iphone cũ

dien thoai cu gia re

DIEN THOAI CU

IPHONE CU

ĐIỆN THOẠI CŨ

IPHONE CŨ

laptop cu

laptop cu

Lof JSliderNews 1.0 - Jquery 1.3

0913.14.7931

 

Trang chủ  >  LAPTOP CŨ  >  ASUS

Untitled Document

ASUS EEE PC (MINI 10 INCH)

2.400.000 VNĐ


ASUS K40IJ

2.800.000 VNĐ


ASUS X401A (XANH, MỎNG ĐẸP)

3.500.000 VNĐ


ASUS X451CA - THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP)

3.500.000 VNĐ


ASUS X205T (12 INCH NHỎ GỌN, NHẸ 0.5 KG)

3.500.000 VNĐ


ASUS X553M - THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP)

3.900.000 VNĐ


ASUS X44H - CORE I3 THẾ HỆ 2 (CARD RỜI)

4.000.000 VNĐ


ASUS K42J - CORE I5

4.000.000 VNĐ


ASUS X553 - THẾ HỆ 4 (TRẮNG, MỎNG ĐẸP)

4.000.000 VNĐ


ASUS T100TA (CẢM ỨNG THÁO RỜI ĐƯỢC)

4.000.000 VNĐ


ASUS K43E - CORE I3 THẾ HỆ 2 (TRẮNG RẤT ĐẸP)

4.200.000 VNĐ


ASUS X441 - THẾ HỆ 6 (MỎNG ĐẸP, 4 CPUs)

4.200.000 VNĐ


ASUS K52J - CORE I5

4.300.000 VNĐ


ASUS X301A - CORE I3 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP, TRẮNG)

4.700.000 VNĐ


ASUS X451 - CORE I3 THẾ HỆ 3 (TRẮNG RẤT ĐẸP)

4.800.000 VNĐ


ASUS K42J - CORE I7 (CARD RỜI)

4.800.000 VNĐ


ASUS K53E - CORE I5 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM)

4.800.000 VNĐ


ASUS X202E - CORE I3 THẾ HỆ 3 (12 INCH, MỎNG NHỎ, PIN LÂU, SSD SIÊU NHANH)

4.800.000 VNĐ


ASUS K43S - CORE I5 THẾ HỆ 2 (ĐỎ RẤT ĐẸP, CARD RỜI, SSD SIÊU NHANH)

4.800.000 VNĐ


ASUS K45A - CORE I5 THẾ HỆ 3

4.900.000 VNĐ


ASUS X450C - CORE I3 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

4.900.000 VNĐ


ASUS K52J - CORE I7 (CARD RỜI, 8 CPUs)

4.900.000 VNĐ


ASUS U56E - CORE I5 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM, SSD SIÊU NHANH)

5.000.000 VNĐ


ASUS F454L - CORE I3 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP, BẢO HÀNH HÃNG 9/2018)

5.200.000 VNĐ


ASUS X554LA - CORE I3 THẾ HỆ 5 (MỎNG ĐẸP)

5.400.000 VNĐ


ASUS S400 - CORE I3 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP, VỎ NHÔM)

5.400.000 VNĐ


ASUS K45VD - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G)

5.600.000 VNĐ


ASUS K55A - CORE I5 THẾ HỆ 3 (15.6 INCH CÓ PHÍM SỐ)

5.600.000 VNĐ


ASUS X502 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (SIÊU MÒNG ĐẸP)

5.800.000 VNĐ


ASUS X450C - CORE I5 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP)

5.800.000 VNĐ


ASUS TP550L - CORE I3 THẾ HỆ 4 (CẢM ỨNG XOAY 360 ĐỘ)

5.800.000 VNĐ


ASUS K46C - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM, SIÊU MỎNG ĐẸP)

6.000.000 VNĐ


ASUS X550 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

6.200.000 VNĐ


ASUS X540 - CORE I3 THẾ HỆ 5 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

6.200.000 VNĐ


ASUS X450CC - CORE I5 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

6.300.000 VNĐ


ASUS X550L - CORE I5 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

6.600.000 VNĐ


ASUS K56CM - CORE I5 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP, VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G)

6.600.000 VNĐ


ASUS PRO PU401L - CORE I5 THẾ HỆ 4 (VỎ NHÔM, SIÊU MỎNG)

6.600.000 VNĐ


ASUS K451 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (MỎNG, VỎ NHÔM)

6.800.000 VNĐ


ASUS K53S - CORE I7 THẾ HỆ 2 (CARD RỜI 2G)

6.900.000 VNĐ


ASUS X302LA - CORE I5 THẾ HỆ 5 (MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

7.000.000 VNĐ


ASUS TP500L - CORE I5 THẾ HỆ 4 (CẢM ỨNG XOAY 360 ĐỘ)

7.200.000 VNĐ


ASUS F555L - CORE I5 THẾ HỆ 5 (CARD RỜI 2G, MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

7.500.000 VNĐ


ASUS A456U - CORE I5 THẾ HỆ 6 (MỎNG ĐẸP)

7.500.000 VNĐ


ASUS Q501LA - CORE I5 THẾ HỆ 4 (VỎ NHÔM, MỎNG ĐẸP, CẢM ỨNG, SSD SIÊU NHANH, FULL HD)

7.800.000 VNĐ


ASUS X556U - CORE I5 THẾ HỆ 6 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G, SSD SIÊU NHANH)

8.000.000 VNĐ


ASUS X541U - CORE I5 THẾ HỆ 6 (CARD RỜI 2G, MỎNG ĐẸP)

8.000.000 VNĐ


ASUS K401L - CORE I5 THẾ HỆ 5 (SIÊU MỎNG, CARD RỜI 2G, FULL HD)

8.000.000 VNĐ


ASUS K56CM - CORE I7 THẾ HỆ 3 (CARD RỜI 2G, MỎNG, VỎ NHÔM)

8.400.000 VNĐ


ASUS K501L - CORE I5 THẾ HỆ 5 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G, FULL HD)

8.400.000 VNĐ


ASUS K55VD - CORE I7 THẾ HỆ 3 (CARD RỜI 2G, 8 CPUs SIÊU MẠNH)

8.500.000 VNĐ


ASUS X550LD - CORE I7 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

8.900.000 VNĐ


ASUS UX305 (SIÊU MỎNG NHẸ 1KG, SSD SIÊU NHANH, FULL HD)

9.000.000 VNĐ


ASUS TP301UA - CORE I5 THẾ HỆ 6 (CẢM ỨNG XOAY 360 ĐỘ, FULL HD, SSD SIÊU NHANH)

9.500.000 VNĐ


ASUS N550L - CORE I7 THẾ HỆ 4 (GAMING. CARD RỜI 2G, VỎ NHÔM VIP, SSD SIÊU NHANH)

10.000.000 VNĐ


ASUS LAMBORGHINI VX17SX - CORE I7 THẾ HỆ 2 (GAMING, CARD RỜI 3G, SSD SIÊU NHANH, FULL HD)

10.000.000 VNĐ


ASUS F555L - CORE I7 THẾ HỆ 5 (SIÊU MỎNG, CARD RỜI 2G, SSD SIÊU NHANH)

11.200.000 VNĐ


ASUS GAMING G75V - CORE I7 THẾ HỆ 3 (CARD RỜI 3G, FULL HD 17 INCH, SSD SIÊU NHANH)

11.500.000 VNĐ


ASUS X541UV - CORE I7 THẾ HỆ 6 (SIÊU MỎNG, CARD RỜI 2G, SSD SIÊU NHANH)

11.900.000 VNĐ


ASUS GAMING X550VX - CORE I5 THẾ HỆ 6 (CARD RỜI 2G, FULL HD, SSD SIÊU NHANH)

12.600.000 VNĐ


ASUS GAMING GL552 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (CARD RỜI 4G, FULL HD, ĐÈN PHÍM, SSD SIÊU NHANH)

13.500.000 VNĐ


ASUS UX501 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (CARD RỜI 2G, FULL HD, ĐÈN PHÍM, SSD SIÊU NHANH)

14.000.000 VNĐ


ASUS UX510 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (GAMING, CARD RỜI 4G, FULL HD)

15.000.000 VNĐ


ASUS GAMING GL552 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (CARD RỜI 4G, FULL HD, ĐÈN PHÍM, SSD SIÊU NHANH)

16.500.000 VNĐ


ASUS FX503VD - CORE I7 THẾ HỆ 7 (GAMING, CARD RỜI 1050 4G, SSD SIÊU NHANH, FULL HD)

18.800.000 VNĐ

 

© 2009 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÂN TRỜI MỚI

 

HOTLINE: 0913147931

 

Địa chỉ: 40/34 Lữ Gia, Phường 15 Quận 11 TPHCM

 

(QUẸO VÀO HẺM 40 --> CHẠY THẲNG HOÀI LÀ ĐẾN)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIỄN PHÍ QUẸT THẺ

 

HỖ TRỢ TRẢ GÓP LAPTOP 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thời gian làm việc: 9h sáng - 9h tối

(kể cả thứ 7, CN, lễ)

Thời gian bảo hành: 11h sáng - 6h tối

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÂN TRỜI MỚI

Mã số thuế: 0314930038
Đại diện pháp luật: Trương Ái Trâm
Ngày cấp giấy phép: 21/03/2018 tại Sở kế hoạch & đầu tư TPHCM

 

   Chat Zalo
0913147931