ĐIỆN THOẠI CŨ,IPHONE CŨ, LAPTOP CŨ, DIEN THOAI CU,IPHONE CU,LAPTOP CU, iphone cũ,điện thoại cũ,dien thoai cu,iphone cu

dien thoai cu,iphone cu

điện thoại cũ

iphone cũ

dien thoai cu gia re

DIEN THOAI CU

IPHONE CU

ĐIỆN THOẠI CŨ

IPHONE CŨ

laptop cu

laptop cu

Lof JSliderNews 1.0 - Jquery 1.3

0913.14.7931

 

Trang chủ  >  LAPTOP CŨ  >  DELL

Untitled Document

DELL LATITUDE D530

2.500.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6400 (SIÊU BỀN)

3.000.000 VNĐ


DELL 3452 - THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP)

3.800.000 VNĐ


DELL LATITUDE E4310 - CORE I5 (SIÊU BỀN)

3.900.000 VNĐ


DELL N4050 - CORE I3 THẾ HỆ 2

3.900.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6410 - CORE I5 (SIÊU BỀN)

4.000.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3400 - CORE I5 (VỎ NHÔM)

4.200.000 VNĐ


DELL LATITUDE E5510 - CORE I5 (CÓ CỔNG COM)

4.200.000 VNĐ


DELL VOSTRO V131 - CORE I3 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM, SIÊU MỎNG)

4.300.000 VNĐ


DELL N4010 - CORE I5 (VỎ NHÔM)

4.400.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6220 - CORE I5 THẾ HỆ 2 (12 INCH NHỎ GỌN, SIÊU BỀN)

4.400.000 VNĐ


DELL 3551 - THẾ HỆ 6 (MỎNG ĐẸP, 4 CPUs)

4.400.000 VNĐ


DELL N5010 - CORE I5 (XANH CỰC ĐẸP)

4.500.000 VNĐ


DELL N4050 - CORE I5 THẾ HỆ 2

4.500.000 VNĐ


DELL N4110 - CORE I5 THẾ HỆ 2

4.600.000 VNĐ


DELL 1764 - CORE I5 (17 INCH TO ĐẸP)

4.700.000 VNĐ


DELL 3521 - CORE I3 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP)

4.800.000 VNĐ


DELL 3421 - CORE I3 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP)

4.800.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3550 - CORE I5 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM VIP)

4.900.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3450 - CORE I5 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM VIP)

4.900.000 VNĐ


DELL 3520 - CORE I5 THẾ HỆ 3

5.000.000 VNĐ


DELL N5110 - CORE I5 THẾ HỆ 2

5.000.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3450 - CORE I5 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM VIP, NÂU ĐỒNG RẤT ĐẸP)

5.000.000 VNĐ


DELL AUDI 5520 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM)

5.000.000 VNĐ


DELL N411Z - CORE I5 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM, MỎNG ĐẸP)

5.000.000 VNĐ


DELL LATITUDE E5430 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (SIÊU BỀN, VỎ NHÔM)

5.000.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6410 - CORE I7 (SIÊU BỀN)

5.000.000 VNĐ


DELL LATITUDE E5530 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (SIÊU BỀN, VỎ NHÔM)

5.200.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3350 - CORE I5 THẾ HỆ 2 (VỎ NHÔM, MỎNG ĐẸP, CARD RỜI)

5.200.000 VNĐ


DELL 3420 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (ĐỎ RẤT ĐẸP, CARD RỜI 2G)

5.400.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6510 - CORE I7 (SIÊU BỀN)

5.600.000 VNĐ


DELL LATITUDE E5540 - CORE I3 THẾ HỆ 4 (SIÊU BỀN, SSD SIÊU NHANH)

5.600.000 VNĐ


DELL 3442 - CORE I3 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP)

5.700.000 VNĐ


DELL VOSTRO 2420 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (CARD RỜI 2G)

5.800.000 VNĐ


DELL 3542 - CORE I3 THẾ HỆ 4 (SIÊU MỎNG ĐẸP, 15,6 INCH)

5.800.000 VNĐ


DELL VOSTRO 5470 - CORE I3 THẾ HỆ 4 (SIÊU MỎNG, NHẸ 1KG)

6.000.000 VNĐ


DELL 3421 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP)

6.000.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3460 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (CARD RỜI 2G, VỎ NHÔM, SSD SIÊU NHANH)

6.000.000 VNĐ


DELL AUDI 5423 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (SIÊU MỎNG, VỎ NHÔM)

6.000.000 VNĐ


DELL AUDI 5420 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G)

6.000.000 VNĐ


DELL 3558 - CORE I3 THẾ HỆ 5 (SIÊU MÒNG ĐẸP)

6.000.000 VNĐ


DELL STUDIO XPS 1645 - CORE I7 (CARD RỜI, 8 CPUs SIÊU MẠNH)

6.000.000 VNĐ


DELL LATITUDE 3330 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM, MỎNG, SSD SIÊU NHANH)

6.200.000 VNĐ


DELL LATITUDE E5440 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (SIÊU BỀN, SSD SIÊU NHANH)

6.200.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6420 - CORE I7 THẾ HỆ 2 (CARD RỜI, ĐÈN PHÍM)

6.300.000 VNĐ


DELL LATITUDE 3440 - CORE I5 THỆ HỆ 4 (SIÊU BỀN, MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

6.400.000 VNĐ


DELL AUDI 5421 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G)

6.400.000 VNĐ


DELL LATITUDE E5540 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (SIÊU BỀN, SSD SIÊU NHANH)

6.400.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3560 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM VIP, CARD RỜI, SSD SIÊU NHANH, ĐÈN PHÍM)

6.500.000 VNĐ


DELL 3148 - CORE I3 THẾ HỆ 4 (11 INCH NHỎ GỌN, CẢM ỨNG XOAY 360 ĐỘ)

6.500.000 VNĐ


DELL VOSTRO 5560 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM SIÊU MỎNG, CARD RỜI 2G)

6.800.000 VNĐ


DELL AUDI 5521 - CORE I5 THẾ HỆ 3 (CARD RỜI 2G, VỎ NHÔM, MỎNG ĐẸP)

6.800.000 VNĐ


DELL N5110 - CORE I7 THẾ HỆ 2 (CARD RỜI)

6.800.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6520 - CORE I7 THẾ HỆ 2 (CARD RỜI, 15 INCH)

6.800.000 VNĐ


DELL LATITUDE E7240 - CORE I5 TH4 (SIÊU MỎNG, SIÊU BỀN, NHẸ 1KG, SSD SIÊU NHANH)

6.800.000 VNĐ


DELL XPS L502X - CORE I7 THẾ HỆ 2 (CARD RỜI, VỎ NHÔM, SSD SIÊU NHANH)

6.900.000 VNĐ


DELL LATITUDE E7440 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (SIÊU MỎNG, VỎ NHÔM, LOA TO, SSD SIÊU NHANH)

6.900.000 VNĐ


DELL 3537 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

7.000.000 VNĐ


DELL 3442 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (SIÊU MÒNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

7.200.000 VNĐ


DELL 5447 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (VỎ NHÔM VIP, MỎNG ĐẸP, ĐÈN PHÍM)

7.400.000 VNĐ


DELL VOSTRO 5470 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (CARD RỜI 2G, SIÊU MỎNG, NHẸ 1KG)

7.500.000 VNĐ


DELL 3458 - CORE I5 THẾ HỆ 5 (SIÊU MỎNG ĐẸP)

7.700.000 VNĐ


DELL PRECISION M4600 - CORE I7 THẾ HỆ 2 (MÁY TRẠM, SSD SIÊU NHANH, CARD RỜI 2G, FULL HD)

7.800.000 VNĐ


DELL 5547 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (VỎ NHÔM VIP, MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

7.800.000 VNĐ


DELL 3543 - CORE I5 THẾ HỆ 5 (MỎNG ĐẸP)

7.800.000 VNĐ


DELL VENUE 11 PRO 7139 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (CẢM ỨNG TÁCH RỜI, SSD SIÊU NHANH)

7.900.000 VNĐ


DELL 3558 - CORE I5 THẾ HỆ 5 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

8.000.000 VNĐ


DELL 7437 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP, VỎ NHÔM, ĐÈN PHÍM)

8.000.000 VNĐ


DELL 5459 - CORE I5 THẾ HỆ 6 (SIÊU MỎNG)

8.000.000 VNĐ


DELL 5559 - CORE I5 THẾ HỆ 6 (MỎNG ĐẸP, ĐÈN BÀN PHÍM)

8.000.000 VNĐ


DELL 5737 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (17 INCH, VỎ NHÔM, XANH)

8.000.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6430U - CORE I7 THẾ HỆ 3 (SIÊU MỎNG, SSD SIÊU NHANH)

8.200.000 VNĐ


DELL LATITUDE E5440 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (SIÊU BỀN, CARD RỜI 2G)

8.200.000 VNĐ


DELL AUDI 5520 - CORE I7 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G, SSD SIÊU NHANH)

8.500.000 VNĐ


DELL 7537 - CORE I5 THẾ HỆ 4 (VỎ NHÔM VIP, CARD RỜI 2G, ĐÈN PHÍM)

8.500.000 VNĐ


DELL VOSTRO 3560 - CORE I7 THẾ HỆ 3 (VỎ NHÔM VIP, CARD RỜI 2G, 8 CPUs SIÊU MẠNH)

8.600.000 VNĐ


DELL 3521 - CORE I7 THẾ HỆ 3 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

8.800.000 VNĐ


DELL AUDI 5537 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G)

8.900.000 VNĐ


DELL AUDI 5437 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP, VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G)

8.900.000 VNĐ


DELL LATITUDE E6440 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (VỎ NHÔM, CARD RỜI 2G, SSD SIÊU NHANH)

8.900.000 VNĐ


DELL LATITUDE E7440 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (SIÊU MỎNG, VỎ NHÔM, LOA TO)

8.900.000 VNĐ


DELL 5559 - CORE I5 THẾ HỆ 6 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 4G)

9.000.000 VNĐ


DELL ALIENWARE M14X R2 - CORE I7 THẾ HỆ 3 (CARD RỜI 2G, SSD SIÊU NHANH)

9.500.000 VNĐ


DELL VOSTRO 5470 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (CARD RỜI 2G, SIÊU MỎNG, NHẸ 1KG)

9.600.000 VNĐ


DELL 3542 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (CARD RỜI 2G, MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

9.800.000 VNĐ


DELL 5547 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G)

9.900.000 VNĐ


DELL 5458 - CORE I7 THẾ HỆ 5 (SIÊU MỎNG ĐẸP, CARD RỜI 2G, ĐÈN PHÍM)

10.600.000 VNĐ


DELL 3543 - CORE I7 THẾ HỆ 5 (CARD RỜI 2G, MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

10.800.000 VNĐ


DELL 3543 - CORE I7 THẾ HỆ 5 (CARD RỜI 2G, MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

11.000.000 VNĐ


DELL 5559 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (CARD RỜI 4G, MỎNG ĐẸP, SSD SIÊU NHANH)

11.900.000 VNĐ


DELL VOSTRO 5459 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (SIÊU MỎNG, CARD RỜI 4G, SSD SIÊU NHANH)

12.000.000 VNĐ


DELL LATITUDE E7270 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (MỎNG GỌN, SSD SIÊU NHANH)

12.000.000 VNĐ


DELL 7352 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (CẢM ỨNG XOAY 360 ĐỘ, SSD SIÊU NHANH, CÓ VIẾT)

12.800.000 VNĐ


DELL 3568 - CORE I7 THẾ HỆ 7 (SIÊU MỎNG, CARD RỜI 2G, FULL HD, SSD SIÊU NHANH)

13.000.000 VNĐ


DELL 7447 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (GAMING, CARD RỜI 4G, 8 CPUs SIÊU MẠNH)

13.500.000 VNĐ


DELL PRECISION M6700 - CORE I7 THẾ HỆ 3 (MÁY TRẠM, FULL HD, CARD RỜI K3000)

14.500.000 VNĐ


DELL ALIENWARE M17 - CORE I7 THẾ HỆ 4 (GAMING, CARD RỜI 2G, 8 CPUs SIÊU MẠNH, SSD SIÊU NHANH)

17.500.000 VNĐ


DELL 7559 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (GAMING, CARD RỜI 4G , 8 CPUs SIÊU MẠNH)

17.500.000 VNĐ


DELL PRECISION 3510 - CORE I7 THẾ HỆ 6 (MÁY TRẠM, CARD RỜI 2G, 8 CPUs SIÊU MẠNH)

17.500.000 VNĐ


DELL 5577 - CORE I7 THẾ HỆ 7 (GAMING, CARD RỜI 1050 4G , 8 CPUs SIÊU MẠNH)

19.500.000 VNĐ

 

© 2009 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÂN TRỜI MỚI

 

HOTLINE: 0913147931

 

Địa chỉ: 40/34 Lữ Gia, Phường 15 Quận 11 TPHCM

 

(QUẸO VÀO HẺM 40 --> CHẠY THẲNG HOÀI LÀ ĐẾN)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIỄN PHÍ QUẸT THẺ

 

HỖ TRỢ TRẢ GÓP LAPTOP 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thời gian làm việc: 9h sáng - 9h tối

(kể cả thứ 7, CN, lễ)

Thời gian bảo hành: 11h sáng - 6h tối

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÂN TRỜI MỚI

Mã số thuế: 0314930038
Đại diện pháp luật: Trương Ái Trâm
Ngày cấp giấy phép: 21/03/2018 tại Sở kế hoạch & đầu tư TPHCM

 

   Chat Zalo
0913147931